Polityka prywatności

I. Zarządzanie danymi osobowymi:

1.

Właścicielem Serwisu www.michaljakubowski.pl jest firma MASTER Michał Jakubowski, NIP: 8761204683, REGON: 870617592 ul. Północna 30 86-300 Grudziądz.

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Jakubowski, prowadzący działalność gospodarczą jw., zwany dalej „Administratorem”.

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

 • otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter;
 • otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem;
 • uczestnictwem w spotkaniach, konsultacjach, szkoleniach lub innych wydarzeniach organizowanym przez Administratora;

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych, ankietach, sklepie lub na potrzeby dokumentów księgowych. Dotyczy to danych niezbędnych na potrzeby realizacji poszczególnych czynności określonych w p. 3, takich jak np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, nr telefonu czy e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator może przekazać Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktów, usług, czy materiałów promocyjnych);
 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty i usługi);
 • podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 • obsłużyć Twoje zapytanie oraz inne formy wymiany informacji;
 • obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w spotkaniach czy wydarzeniach;
 • dostarczyć Ci zamówione treści, produkty lub usługi;
 • móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody);

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@samubezpieczam.com. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w jakiejkolwiek innej sprawie, napisz na adres e-mail: kontakt@samubezpieczam.com.

II. Pliki cookies

1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich, np: Google, Facebook i innych.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 • badania statystyk serwisu;
 • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego, statystycznych danych demograficznych i geolokalizacyjnych;
 • zachowania preferencji użytkownika (np. ustawienia wyglądu, ostatnio oglądanych podstron);
 • udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji;
 • badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.