Ubezpieczenie Mieszkania wynajętego

Michał Jakubowski tel: 501 436 232   mail: michal@pewny.pl


 

Jak skutecznie ubezpieczać wynajmowane mieszkanie?

 

W skrócie:

Takie mieszkanie powinno mieć dwie polisy. Jedną na rzecz najemcy, drugą na rzecz wynajmującego. Najczęstszym błędem przy wynajmie jest myślenie, że skoro jedna strona już zawarła polisę – to druga już nie musi. Rekomendacja: Bez względu na to czy jesteś najemcą, czy wynajmującym – nie licz na cudze polisy – samodzielnie kup swoją polisę, która ochroni ciebie, twoje mienie i twoją odpowiedzialność.

 

W szczegółach:

Wynajmujący to właściciel mieszkania lub reprezentant właściciela, a najemca to ten który nie ma mieszkania i chce wynająć mieszkanie aby w nim zamieszkać

Jeżeli jesteś Najemcą:

W Twoim interesie jest ubezpieczenie mieszkania – najlepiej w konwencji „all risk” czyli od wszystkich ryzyk. Oto podstawowe elementy, które powinny wchodzić w skład takiego ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie samej nieruchomości czyli lokalu mieszkalnego lub domu najlepiej według wartości odtworzeniowej nowej.
 • Ubezpieczenie stałych elementów – okładziny ścian sufitów i podług, wbudowanych i zabudowanych mebli itd. (czasem zawierają się w ubezpieczeniu samej nieruchomości)
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych – meble, sprzęty RTV/AGD i wyposażenie które wynajmujesz wraz z mieszkaniem
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przezorny właściciel mieszkania, który wynajmuje je lokatorom kupuje na każde takie mieszkanie dwie polisy:

 1. Polisa w której ubezpiecza własne mienie i własną odpowiedzialność. Na tej polisie pełni rolę zarówno ubezpieczającego jak i ubezpieczonego.
 2. Polisa w której ubezpiecza odpowiedzialność cywilną i mienie swoich klientów. Na tej polisie ubezpieczającym jest właściciel mieszkania, a ubezpieczonym jego klient. Takie podstawowe ubezpieczenie to niewielki koszt, który można wkalkulować w cenę wynajmu i brać miesięcznie zamiast np. 1200 zł to 1220 zł. Pamiętaj, że nie możesz formalnie zmusić swojego lokatora, aby ubezpieczał Twoje lub swoje mienie. A nawet jak go nieformalnie zmusisz, to jak zweryfikujesz zakres ubezpieczenia? Dobra polisa w OC powinna zawierać nawet rażące niedbalstwo.

Dlaczego takie rozwiązanie?

Jeżeli Twój lokator zaleje sąsiadów z dołu, to w zależności od sytuacji, albo Ty ponosisz odpowiedzialność (gdy zawiedzie np. Twoja instalacja lub Twoje mienie), albo Twój lokator ponosi odpowiedzialność (np. gdy zostawi odkręcony kran). Twój sąsiad jednak, będzie miał pretensje do Ciebie. Nie będzie wnikał co się stało, ale Twój ubezpieczyciel już tak. Szczególnie przy dużych szkodach, może się okazać, że jedna polisa nie wystarczy.

Jeżeli jesteś Wynajmującym:

W Twoim interesie jest ubezpieczenie własnego mienia oraz własnych interesów. Jakie podstawowe elementy powinny wchodzi w skład takiego ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie stałych elementów, które zmieniłeś w wynajmowanym mieszkaniu – czyli okładziny ścian sufitów i podłóg, itd.
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych – meble, sprzęty RTV/AGD i wyposażenie które należą do Ciebie
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Dlaczego potrzebne są dwie polisy? Obie polisy mają części wspólne, ale też mają części rozbieżne. Owszem, są Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które w jednej polisie zabezpieczą interesy obu stron, ale pojawia się pytanie – kto ma zapłaci za taką polisę oraz kto ma pilnować zakresów ubezpieczenia. Można oczywiście to scedować na agenta ubezpieczeniowego, jednak tu zalecamy ostrożność. Co jeśli tylko jedna strona wykupi polisę? W drobnych szkodach – to najczęściej nie ma znaczenia. Schody zaczynają się gdy dojdzie do dużej szkody. Posłużmy się przykładem, w którym młode małżeństwo z dwójką dzieci wynajmuje od starszego pana mieszkanie na 10 piętrze wieżowca.

 

Przykład 1:

Wskutek źle zainstalowanego węża doprowadzającego wodę do pralki (pralka należy do młodego małżeństwa), podczas nieobecności domowników zaczyna lać się woda i zalewa całe mieszkanie i kilka mieszkań poniżej. Straty są następujące:

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł

Opcja 1 – Polisę ma tylko właściciel mieszkania – sprawcą jest młoda rodzina

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł – odszkodowanie otrzymuje właściciel
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł – odszkodowanie otrzymuje właściciel
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł – brak odszkodowania
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł – brak odszkodowania

W tym przypadku właściciel mieszkania otrzyma odszkodowanie za uszkodzone własne mienie. Sąsiedzi z dołu nie otrzymają odszkodowania z tej polisy, gdyż właściciel mieszkania nie jest sprawcą.  Całe wypłacone właścicielowi odszkodowanie zostanie ściągnięte przez firmę ubezpieczeniową od młodej rodziny, bo to ona jest sprawcą.

Opcja 2 – Polisę ma tylko młoda rodzina – sprawcą jest młoda rodzina

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł – odszkodowanie otrzymuje właściciel z OC
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł – odszkodowanie otrzymuje właściciel z OC
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł – odszkodowanie przysługuje
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł – odszkodowanie przysługuje z OC

 

Przykład 2

Wskutek źle zainstalowanego węża doprowadzającego wodę do pralki (pralka należy do starszego pana) podczas nieobecności domowników zaczyna lać się woda i zalewa całe mieszkanie i kilka mieszkań poniżej. Straty są następujące:

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł

Opcja 1 – Polisę ma tylko właściciel mieszkania – sprawcą jest starszy pan

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł – odszkodowanie przysługuje
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł – odszkodowanie przysługuje
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł – odszkodowanie z OC
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł – odszkodowanie z OC

W tym przypadku właściciel mieszkania otrzyma odszkodowanie za uszkodzone własne mienie. Sąsiedzi z dołu otrzymają odszkodowanie z tej polisy, gdyż właściciel mieszkania tym razem jest sprawcą.

Opcja 2 – Polisę ma tylko młoda rodzina – sprawcą jest starszy pan

 1. Wymiana podłogi – 7000 zł – brak odszkodowania
 2. Uszkodzone meble starszego pana – 3000 zł – brak odszkodowania
 3. Uszkodzone meble należące do młodego małżeństwa – 2000 zł – odszkodowanie przysługuje
 4. Zalane 3 mieszkania z dołu łącznie 18000 zł – brak odszkodowania

 

Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że właściciele zalanych mieszkań z dołu, mogą mieć swoje polisy. Otrzymają oni odszkodowania, ale zakłady ubezpieczeń mają prawo do regresu. Mówi o tym art. 828 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym z dniem zapłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Oczywiście można próbować zataić fakt wynajmu i zabawić się w kombinatora, aby uniknąć odpowiedzialności. Kodeks Karny przewiduje za fraud (przestępstwo ubezpieczeniowe) – do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Ubezpieczając mieszkanie – nie ważne czy jako najemca czy jako wynajmujący – chronisz finansowo przede wszystkim siebie. Pamiętaj też, że dzisiejsze polisy mieszkaniowe – w standardzie mają w swoim zakresie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres terytorialny takiej ochrony to nawet cała Europa (w różnych firmach jest różnie). Dzieci jadące na rowerze mogą uszkodzi czyjeś mienie lub ciało. Więcej na ten temat w artykule o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Podsumowanie:

 

 1. Pamiętaj – bez względu na to czy jesteś najemcą, czy wynajmującym – nie licz na cudze polisy – samodzielnie kup swoją polisę, która ochroni ciebie, twoje mienie i twoją odpowiedzialność.

Zakład ubezpieczeń gdy wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ma prawo do ściągnięcia całego odszkodowania od sprawcy szkody. Jeżeli sprawca nie ma polisy – musi zapłacić za wszystko co zrobił z własnej kieszeni.

 

Aby skutecznie ubezpieczyć mieszkanie jako wynajmujący, możesz zrobi to na kilka sposobów:

Jeżeli właściciel mieszkania zgodzi się abyś opłacał takie ubezpieczenie wraz z „czynszem” do Spółdzielni / Zarządcy  – wypełniasz wniosek a w nim wpisujesz jako ubezpieczającego  – właściciela (musisz znać jego PESEL), a jako ubezpieczonego – wpisujesz siebie.

Zawierasz samodzielnie umowę i samodzielnie opłacasz składki. Nie potrzebujesz zgody właściciela – (ostatnia pozycja)

W przypadku pytań – dzwoń 501 436 232

 

 

 

Dlaczego warto?

 1. Niska wygodna miesięczna składka
 2. Ubezpieczenie „Bezpieczne Mieszkanie” to jeden z najszerszych możliwych zakresów ubezpieczenia mieszkania i jego wyposażenia dostępny na rynku.
 3. Ubezpieczenie w konwencji all risk (od wszystkich ryzyk) a w tym między innymi: zalania, pożary, przepięcia, kradzieże, włamania, wybuchy gazu, stłuczenia szyb, itd… Twoje mienie jest ubezpieczone w praktyce od wszystkiego czego nie ma w wyłączeniach.
 4. Ubezpieczasz wszystkie telefony komórkowe w domu np. od stłuczenia lub zalania do pełnej wartości.
 5. Chronimy Twoje mienie też przed tzw. „rażącym niedbalstwem” – wypłacimy odszkodowanie nawet gdy ktoś np. zapomni wyłączyć żelazko, palnik gazowy lub zgasić świeczkę i dojdzie do pożaru.
 6. Wypłacimy też odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę innej osobie – OC w życiu prywatnym (np. gdy zalejesz sąsiada lub uderzysz rowerem, lub jadąc na nartach w kogoś lub coś i dojdzie do szkody) – zakres terytorialny – cała Europa! Suma gwarancyjna aż do 500 000 zł.
 7. Assistance – czyli pomoc fachowców. Naprawimy zepsuty telewizor, pralkę, lodówkę, zmywarkę itd. po gwarancji oraz zapłacimy za części zamienne (sprzęt RTV i AGD aż do 8 lat!)
 8. Assistance – pomożemy, gdy rozładuje Ci się akumulator w samochodzie pod domem.
 9. Zapłacimy nawet za pękanie ścian i tynków.
 10. Ubezpieczamy Twój rower, hulajnogę od rabunku w trakcie przejażdżki.
 11. Nie ma zwyżki za parter i ostatnie piętro, ani zwyżek składki po szkodzie.
 12. Można zrobić cesję polisy na bank – np. do kredytu hipotecznego (wariant Bezpieczny PLUS – zapytaj o szczegóły zadzwoń pod nr 501 436 232)
 13. Suma ubezpieczenia odnawia się co miesiąc, a nie co rok jak w polisie rocznej.
 14. Umowa na czas nieokreślony – nie masz zobowiązań na rok – w dowolnej chwili możesz zrezygnować.

 

Ile to kosztuje?

 

suma ubezpieczeniasuma gwarancyjna w OCskładka
22 000 zł220 000 zł15 zł
32 000 zł320 000 zł20 zł
42 000 zł420 000 zł25 zł
50 000 zł500 000 zł29 zł
60 000 zł500 000 zł34 zł
70 000 zł500 000 zł39 zł

 

 

 

Jakie dodatkowe Warianty możesz wybrać?

 

Bezpieczny PLUS – Ubezpieczenie murów. To ubezpieczenie działa wtedy, gdy Twoje mieszkanie w wyniku szkody nie nadaje się do zamieszkania.

 

 

Wartość rynkowa mieszkaniaskładka
150 000 zł3 zł
200 000 zł4 zł
250 000 zł5 zł
300 000 zł6 zł
400 000 zł8 zł

 

Bezpieczny Nagrobek, którym się opiekujesz. Ubezpieczenie od działania sił przyrody, wandalizmu itd.

 

 

Suma ubezpieczeniaskładka
5 000 zł5 zł
10 000 zł10 zł

 

Bezpieczna Rodzina – obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące mieszkanie. Wypłacimy odszkodowanie w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

 

suma ubezpieczeniaskładka
10 000 zł8 zł
20 000 zł12 zł
30 000 zł20 zł
100 000 zł *20 zł

* Dla sumy ubezpieczenia 100 000 zł wypłacimy świadczenie za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w tym wypadku komunikacyjnego


 

 

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

 

Wypełnij wniosek online , lub

Wypełnij wniosek tradycyjny i złóż go w Twojej Spółdzielni, Administracji, u Zarządcy, lub

Złóż wniosek telefoniczne – zadzwoń pod nr 501 436 232

Jaką sumę ubezpieczenia wybrać?

Aby mądrze ubezpieczyć swoje mienie, należy wybrać sumę ubezpieczenia, która wystarczy na jego odtworzenie po szkodzie. Wyobraź sobie ile kosztowałby remont Twojego mieszkania, gdyby doszło w nim do dużego pożaru. W takich zdarzeniach, często to dym i sadza wyrządzają większe szkody, niż sam ogień bezpośrednio. Trzeba kupić nowe ubrania, nowe talerze, sztućce, nowe pościele, nowe meble, nowe praktycznie wszystko. Według bardzo ostrożnych szacunków – remont około 45 metrowego mieszkania z odtworzeniem podstawowego umeblowania i wyposażenia dla dwóch osób wynosi- w zależności od standardu od 40 000 zł w górę. Każdy jednak musi samodzielnie określić swoją sumę ubezpieczenia, biorąc pod uwagę, z jednej strony wysokość maksymalnej szkody jaką może ponieść, z drugie strony kwotę składki jaką może zapłacić. Kilka przykładów składek – zobacz jakie masz możliwości:

 

ubezpieczenie na 22 000 zł – składka 15 zł

ubezpieczenie na 42 000 zł rozszerzone o mury na 250 000 zł – składka 30 zł

ubezpieczenie na 60 000 zł rozszerzone o mury na 400 000 zł – składka 42 zł

Dlaczego warto dokupić wariant Bezpieczny Plus (mury)?

 

Aby w pełni ubezpieczyć swoje mienie, nie wystarczy ubezpieczyć wyposażenia mieszkania i tego jak je urządziłeś. Jeżeli masz mieszkanie własnościowe, to właśnie ono ma największą wartość – kilkaset tysięcy złotych. W przypadku dużej szkody np. wybuchu gazu, po którym Twoje mieszkanie nie będzie nadawało się do zamieszkania, otrzymasz odszkodowanie aby kupić sobie drugie mieszkanie. Nie będzie przecież czekać, aż ktoś odbuduje Twój blok. Gdzieś musisz mieszkać. Składka wynosi jedyne 5 zł za 250 000 zł sumy ubezpieczenia.

Jak zgłosić zdarzenie?

 

online w stronie www.uniqa.pl , lub

zadzwoń pod nr 22 599 95 22, lub

odwiedź dowolne biuro UNIQA w Polsce, lub

wyślij sms na nr 501 436 232 o treści "zgłoszenie szkody" - chętnie pomogę

 

Dokumenty do pobrania:

OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia

SWU - Szczególne Warunki Ubezpieczenia (dotyczy Assistance)

IPID - Karta Produktu

ASS - Tabela Assistance

RE - Rezygnacja

 

 

Masz pytania?

zadzwoń pod nr 501 436 232. lub

napisz kontakt@michaljakubowski.pl , lub

zamów bezpłatną wizytę w domu.

 

 


Michał Jakubowski tel: 501 436 232 mail: kontakt@michaljakubowski.pl